Trình tạo ảnh Bing tạo ảnh từ chữ – AI tạo ảnh độc đáo

Trình tạo hình ảnh Bing hình ảnh từ các từ

Hướng dẫn "Trình tạo hình ảnh Bing hình ảnh từ các từ" về

Trong video hướng dẫn "Trình tạo hình ảnh Bing hình ảnh từ các từ" này, tôi trình bày trình tạo hình ảnh từ mới của Microsoft. Với nó, người dùng có thể tạo hình ảnh từ một số hướng dẫn của một vài từ.

Trình tạo hình ảnh Bing là gì?

Bing Image Creator là một dịch vụ của Microsoft dựa trên Trí tuệ nhân tạo, có thể tạo hình ảnh từ các từ.

Bing Image Creator dựa trên công cụ DALL-E, đã được biết đến trong lĩnh vực này một thời gian.

Tất cả người dùng ở Romania đều có thể truy cập Bing Image Creator

Ngoài ra còn có giới hạn 8 yêu cầu, nghĩa là bạn có thể tạo 8 bộ ảnh với sự trợ giúp của AI. Một hình ảnh có 4 hình ảnh nhỏ hơn có sự khác biệt nhỏ giữa chúng.

Bing Image Creator hoạt động như thế nào?

Với tài khoản Microsoft (nếu chưa có bạn sẽ có) nhập địa chỉ https://www.bing.com/create

Khi ở đây, bạn phải viết vào trường tương ứng những gì bạn muốn hình ảnh chứa. Hiện tại, mô tả về hình ảnh bạn muốn AI tạo ra chỉ có thể được viết bằng tiếng Anh.

Sau khi đưa ra hướng dẫn, nhấn nút Tạo hoặc Tạo

Hình ảnh sẽ được tạo ra và bạn sẽ nhận thấy rằng có 4 hình ảnh trong một khung hình. Những hình ảnh này có các biến thể nhỏ, như thể bạn không thể không thích một hình ảnh nào đó.

Nếu bạn không thích những gì xuất hiện, bạn có thể thay đổi mô tả và nhấn tạo lại. Nhưng hãy cẩn thận, bạn chỉ có 8 thế hệ mỗi ngày, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

…..xem thêm trong video hướng dẫn

Hướng dẫn tương tự

Cuộc đối đầu giữa Bing AI và Trò chuyện GPT
Cuộc đối đầu giữa Bing AI và Trò chuyện GPT
Tạo trang web đơn giản với Chat Gpt
Tạo trang web đơn giản với Chat Gpt
Trí tuệ nhân tạo ChatGPT hiện đã có mặt
Trí tuệ nhân tạo ChatGPT hiện đã có mặt

Video hướng dẫn – Trình tạo ảnh Bing tạo ảnh từ chữ

Hướng dẫn liên quan


Về Cristian Cismaru

Tôi thích mọi thứ liên quan đến IT&C, tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và thông tin mà tôi tích lũy được hàng ngày.
Tìm hiểu khi bạn học!

Nói chuyện tâm

*