Foxit Reader là trình xem pdf rất nhanh và tốn ít tài nguyên - video hướng dẫn

Trong video hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu Foxit Reader một trình xem pdf rất nhanh và dễ dàng cho hệ thống, trong thế giới tài liệu Adobe Reader làm luật, nhưng tiếc là Abobe Reader đòi hỏi hệ thống khá nhiều và di chuyển và rất khó xử lý tài liệu pdf (tài liệu di động -định dạng). Đối với nhiều người trong số các bạn, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ rất thích điều này… [Đọc thêm ...]