Trình bày về Google Plus, mạng xã hội phổ biến nhất - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về Google+. Dành cho những ai chưa biết, Google+ hay Google Plus là mạng xã hội mới của Google. Nó vẫn chưa được công khai nhưng nó sẽ sớm thôi. Để tạo tài khoản Google+, chúng tôi cần một người nào đó mời chúng tôi, một người tất nhiên đã có tài khoản Google+. Google+ sẽ là bảng điều khiển mới… [Đọc thêm ...]