Windows Media Player và Samsung AllShare, phần mềm máy tính DLNA - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn hôm nay chúng tôi sẽ gửi ảnh và phim từ điện thoại đến máy tính không cần cáp và không cần Bluetooth, chỉ thông qua mạng và các chuẩn DLNA và / hoặc UPnP. Hướng dẫn này thực hiện theo yêu cầu của bạn từ phần nhận xét của hướng dẫn đầu tiên về DLNA, ở đó tôi đã giải thích DLNA có nghĩa là gì và cách nó được sử dụng trong cuộc sống… [Đọc thêm ...]

Phim, nhạc và ảnh từ PC hoặc điện thoại trên TV không dây, với DLNA - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải thích DLNA nghĩa là gì và dùng để làm gì, vì chắc nhiều bạn có thiết bị được chứng nhận DLNA và / hoặc UPnP. Kết nối các thiết bị với nhau là một vấn đề lớn, hãy nhìn lại phía sau máy tính của bạn và bạn sẽ nắm bắt được ngay ý tưởng , nếu không dây có thể được áp dụng cho tất cả thì sẽ rất tuyệt, hãy tưởng tượng một chiếc máy tính… [Đọc thêm ...]