Cách root bằng Magisk - video hướng dẫn

Cách root Magisk ROOT trên Android là gì? Hoạt động ROOT cho phép người dùng Android sử dụng một số ứng dụng cần nhiều quyền hơn để hoạt động. Ví dụ: Xposed Framework có thể giúp bạn tùy chỉnh bất kỳ góc nào của điện thoại, nhưng nó cần ROOT, nghĩa là có nhiều quyền hơn. Ngay cả bạn nếu bạn muốn… [Đọc thêm ...]

Xóa ROOT điện thoại Android của bạn hoặc tháo mái nhà

Unroot Android hoặc xóa ROOT khỏi điện thoại của bạn Trong video hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách gỡ bỏ Android hoặc cách xóa ROOT khỏi điện thoại của bạn, sau khi chúng ta đã sử dụng và không cần nó nữa. ROOT là gì và tại sao chúng tôi muốn xóa nó? Trong hướng dẫn này, tôi đã chỉ cho bạn cách root mà không cần PC và ở đó tôi cũng giải thích chính xác root là gì. Thông thường, nếu nó… [Đọc thêm ...]

Làm thế nào để nhổ tận gốc điện thoại mà không cần một máy tính hoặc các ứng dụng

Cách ROOT điện thoại siêu đơn giản? Trước hết, điều rất quan trọng là phải làm rõ một lần và mãi mãi một câu hỏi được hỏi chúng tôi rất thường xuyên trong phần nhận xét. ROOT là gì? ROOT là gì hoặc nghĩa là gì? 1. ROOT trên Linux thường đề cập đến các quyền tối cao mà người dùng ROOT có đối với các tệp hệ thống. 2. ROOT trên Android là… [Đọc thêm ...]