Ứng dụng cảnh báo động đất chính thức

Cảnh báo trước trận động đất. Trong trường hợp động đất, "đôi khi" rất tốt nếu biết trước khi nó xảy ra một vài giây. Ứng dụng cảnh báo động đất chính thức Cảnh báo trước động đất. Trong trường hợp động đất, "đôi khi" rất tốt nếu biết trước khi nó xảy ra một vài giây. Ý tôi là, tốt hơn chúng ta không nên biết! Các chuyên gia cho rằng nó không tốt… [Đọc thêm ...]

cảnh báo động đất trên điện thoại trước khi giây 30

Cảnh báo động đất trên điện thoại trước 30 giây Cảnh báo động đất trên điện thoại trước 30 giây Động đất ở Romania Romania là quốc gia xảy ra các trận động đất gây thương vong và thiệt hại khá nhiều về tài sản. Dưới đây là danh sách tất cả các trận động đất lớn đã được báo cáo về thương vong và thiệt hại. Dự đoán hoặc Dự đoán… [Đọc thêm ...]