So sánh chất lượng của các tệp video - trực tiếp đồng thời

Bộ so sánh chất lượng tệp video
Bộ so sánh chất lượng tệp video

Video hướng dẫn về trình so sánh chất lượng tệp video là gì?

Tôi sẽ chỉ cho bạn một ứng dụng có tên là trình so sánh video và nó thực hiện chính xác điều đó, nó chạy các tệp video trong cùng một cửa sổ. Do đó, chúng tôi có thể so sánh chính xác hai tệp video, đặc biệt nếu chúng có cùng khung với trình so sánh chất lượng tệp video này.

Ứng dụng so sánh tệp video tốt là gì?

Có nhiều ứng dụng yêu cầu so sánh trực tiếp.

Dưới đây là một số ví dụ:

  • Sau khi chỉnh sửa tệp video để xem trực tiếp ảnh hưởng của các thay đổi
  • Nếu bạn muốn kiểm tra hai máy quay hoặc hai điện thoại
  • Nếu bạn làm việc với các hiệu ứng đặc biệt, để xem các thay đổi
  • Để so sánh hình ảnh từ camera giám sát

Tôi sử dụng ứng dụng so sánh video, Trình so sánh video để làm gì?

Nhiều khi tôi phải chỉnh sửa một video, sau khi chỉnh sửa xong, tôi muốn xem nó ra sao và so sánh kết quả cuối cùng với những gì ban đầu.

Tôi cũng sử dụng ứng dụng đơn giản này, trong trường hợp tôi phải so sánh chất lượng video từ hai điện thoại hoặc hai máy quay video. Vì vậy, khi tôi di chuyển thanh trượt trái-phải, tôi nhận ra chính xác cảnh quay nào có ít nhiễu nền hơn, hình ảnh nào được xác định tốt hơn và cuối cùng tôi biết chính xác thiết bị nào nên chọn.

Tìm ứng dụng So sánh Video ở đâu

...

Tải xuống ứng dụng Trình so sánh video (Miễn phí)

...

Ứng dụng So sánh Video hoạt động như thế nào?

Sau khi tải xuống ứng dụng Trình so sánh video, tất cả những gì bạn phải làm là giải nén tệp thực thi VideoComparator.exe và đặt nó ở đâu đó trên màn hình.

Chúng tôi cũng đưa hai tệp mà chúng tôi muốn so sánh trên màn hình và sau đó với thao tác kéo n thả, chúng tôi lấy các tệp video và đặt chúng lên trên tệp VideoComparator.exe

Khi xem các tệp video trong cùng một cửa sổ, bạn cũng có một thanh trượt từ đó bạn có thể kéo bước sang trái để xem thêm các khung tệp video.

Hướng dẫn giống như ứng dụng video:

Chuyển mã hàng loạt video đồng thời với Prism
Chuyển mã hàng loạt video đồng thời với Prism
Cách phóng to một khu vực trong video
Cách phóng to một khu vực trong video
Gắn phong cách vlog với hình ảnh, video và âm nhạc trên Android
Trình chỉnh sửa video ẩn trong Windows 10
Trình chỉnh sửa video ẩn trong Windows 10
Ứng dụng lý tưởng để xóa các tập tin trùng lặp
Ứng dụng lý tưởng để xóa các tập tin trùng lặp

Video Hướng dẫn - So sánh chất lượng của các tệp video

Hướng dẫn liên quan


Về Cristian Cismaru

Tôi thích mọi thứ liên quan đến IT&C, tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và thông tin mà tôi tích lũy được hàng ngày.
Tìm hiểu khi bạn học!

Nói chuyện tâm

*