Cách gửi tệp qua SMS - từ mọi thứ, trên mọi điện thoại

Cách gửi tệp qua SMS

Video hướng dẫn Cách gửi tệp qua SMS là gì

Trong hướng dẫn hiện tại ( Cách gửi tệp qua SMS ), bạn sẽ thấy cách bạn có thể gửi tệp qua SMS, sử dụng một số công cụ mà chúng tôi đã có sẵn.

Tại sao gửi tệp qua SMS?

  1. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi từ phương tiện truyền thông xã hội
  2. Chất lượng của các tập tin không bị ảnh hưởng
  3. Đó là một phương thức chuyển dựa trên các máy chủ siêu nhanh
  4. Chúng tôi chắc chắn rằng thông điệp sẽ được thông qua
  5. Bạn nhận được tin nhắn ngay cả khi không có internet, nhưng bạn cần có internet để tải xuống

Hai phương thức truyền tệp qua SMS

  1. Nó có thể được sử dụng cho điện thoại Samsung Chia sẻ nhanh. Giới hạn tối đa là 1GB cho mỗi tệp và tối đa là 2GB mỗi ngày.
  2. Đối với tất cả các điện thoại khác, bạn có thể sử dụng Google Drive. Giới hạn được đưa ra bởi không gian có sẵn trong tài khoản Google của bạn.

Hướng dẫn tương tự

Cài đặt truyền tệp mặc định qua USB của Android
Cài đặt truyền tệp mặc định qua USB của Android
Chức năng truyền tệp chính thức của Android
Chức năng truyền tệp chính thức của Android
Cách gửi file đính kèm dung lượng lớn qua Gmail - Cách gửi file qua SMS
Cách gửi các tệp đính kèm lớn qua Gmail
Giải phóng bộ nhớ Android tìm file dung lượng lớn - Cách gửi file qua SMS
Bản phát hành bộ nhớ Android tìm các tệp lớn
Giảm kích thước tệp video mà không bị mất
Giảm kích thước tệp video mà không bị mất

Video Hướng dẫn – Cách gửi file qua SMS

Hướng dẫn liên quan


Về Cristian Cismaru

Tôi thích mọi thứ liên quan đến IT&C, tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và thông tin mà tôi tích lũy được hàng ngày.
Tìm hiểu khi bạn học!

Nói chuyện tâm

*