Đặt lại thuật toán độ sáng thích ứng trên Android

Đặt lại thuật toán độ sáng thích ứng trên Samsung
Đặt lại thuật toán độ sáng thích ứng trên Samsung

Hướng dẫn đặt lại thuật toán độ sáng thích ứng trên Android là gì?

Video hướng dẫn cách tăng độ sáng tự động tốt hơn trên điện thoại - Đặt lại thuật toán độ sáng thích ứng trên điện thoại Android

Mọi chủ sở hữu điện thoại thông minh đều biết rằng đôi khi độ sáng không điều chỉnh theo cách chúng ta muốn.

Điều này là do độ sáng thích ứng và người dùng, đôi khi không can thiệp để điều chỉnh độ sáng, do đó thuật toán điều chỉnh độ sáng thích ứng dạy cho chúng ta sở thích của mình.

.

.

.

Cập nhật

Trong hướng dẫn, tôi đã nói rằng phương pháp này hoạt động trên điện thoại Samsung, FALSE! .... Tôi đã thử nghiệm trên điện thoại Samsung chạy Android 10 với một điện thoại chạy Android 8 (không có tùy chọn) và tôi đưa ra kết luận quá nhanh.

May mắn thay, tính năng đặt lại độ sáng thích ứng có thể được thực hiện trên mọi điện thoại Android 9 cho đến nay.

.

.

.

Độ sáng thích ứng là gì? Tất nhiên, nó không phải là độ sáng tự động.

Độ sáng thích ứng không giống độ sáng tự động.

Độ sáng tự động chỉ dựa vào cảm biến ánh sáng xung quanh để điều chỉnh độ sáng màn hình lên hoặc xuống.

Độ sáng tự động phổ biến trên điện thoại thông minh với Android lên đến Android 9 Pie. Độ sáng thích ứng đã được giới thiệu kể từ Android 9.

Độ sáng thích ứng thực tế là độ sáng tự động thông minh hơn, sử dụng ngoài thông tin từ cảm biến, hệ thống và thông tin người dùng nhập. Đó là, độ sáng thích ứng ghi nhớ các sở thích của chúng ta và sử dụng các tình huống khác nhau mà chúng ta đã tăng hoặc giảm độ sáng trong các tình huống tương tự trong tương lai.

Những cài đặt độ sáng nào mà người dùng thực hiện là cần thiết cho thuật toán

Những thay đổi do người dùng thực hiện đối với độ sáng là cực kỳ quan trọng đối với thuật toán độ sáng thích ứng.

Thông thường người dùng tránh đi đến cài đặt độ sáng và phàn nàn rằng họ không thích cách điện thoại hoạt động trong các môi trường khác nhau tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh.

Thật vậy, có một số thương hiệu điện thoại đã không cố định công thức để có độ sáng thích ứng hoàn hảo, nhưng cũng có người dùng không bao giờ chạm vào thanh trượt độ sáng vì sợ làm hỏng cài đặt.

Mọi người, độ sáng thích ứng muốn hành động từ bạn, tham gia để biết bạn thích gì, vì vậy trong tương lai bạn sẽ biết nên cho đi những gì.

Thuật toán độ sáng thích ứng được đặt lại trên Android như thế nào và khi nào?

Khi nào?

Độ sáng thích ứng Đặt lại khi chúng tôi thấy rằng điện thoại không còn hoạt động đúng mức độ sáng của màn hình điện thoại.

Khi chúng ta chuyển đến một ngôi nhà mới, khi chúng ta thay đổi công việc, khi chuyển mùa. Đây là tất cả các tình huống có thể gây ra hành vi điều chỉnh độ sáng tự động thích ứng kỳ lạ.

Làm sao?

Trên điện thoại Android:

Cài đặt / Ứng dụng / Dịch vụ sức khỏe thiết bị / Lưu trữ / Quản lý. Lưu trữ / Đặt lại độ sáng thích ứng

Hướng dẫn giống điện thoại:

Video hướng dẫn - Đặt lại thuật toán độ sáng thích ứng trên Samsung

Hướng dẫn liên quan


Về Cristian Cismaru

Tôi thích mọi thứ liên quan đến IT&C, tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và thông tin mà tôi tích lũy được hàng ngày.
Tìm hiểu khi bạn học!

Nói chuyện tâm

*