Ứng dụng lịch sử cuộc gọi và lịch sử cuộc gọi Super Backup SMS

Siêu sao lưu cho tin nhắn các cuộc gọi liên hệ

Hướng dẫn lịch sử cuộc gọi của danh bạ SMS Super Backup là gì?

Trong video hướng dẫn Siêu sao lưu lịch sử cuộc gọi danh bạ SMS, tôi giới thiệu một ứng dụng mà bạn có thể sao lưu thủ công SMS, lịch sử cuộc gọi, sổ địa chỉ và thậm chí cả lịch trên Android.

Các biến thể sao lưu trên Android

Trên Android, chúng tôi có một số tùy chọn mà qua đó chúng tôi có thể sao lưu danh bạ từ danh bạ, SMS, lịch sử cuộc gọi và lịch.

Các tùy chọn sao lưu như sau:

  1. Bản sao lưu của Google, nơi bạn có thể lưu danh bạ, sms, lịch, v.v. trên đám mây. Mọi người có chứng chỉ Android và Google đều có tùy chọn này. (Huawei không có)
  2. Bản sao lưu mà các nhà sản xuất điện thoại khác nhau cung cấp
  3. Sao lưu thủ công với các ứng dụng khác nhau như ứng dụng trong hướng dẫn này

Ưu điểm của sao lưu thủ công

Không giống như sao lưu trên đám mây do Google hoặc các nhà sản xuất điện thoại cung cấp, bạn cũng có thể sử dụng sao lưu thủ công.

Sao lưu thủ công giúp bạn lưu danh bạ, SMS, lịch sử cuộc gọi, lịch và những thứ khác trong điện thoại của bạn hoặc trên một không gian lưu trữ bên ngoài.

Ứng dụng lịch sử cuộc gọi và lịch sử cuộc gọi Super Backup SMS

Super Backup - một ứng dụng tuyệt vời để sao lưu SMS, lịch sử cuộc gọi và lịch

Dự phòng tuyệt vời là một ứng dụng mà bạn có thể tạo các bản sao lưu danh bạ, SMS, lịch sử cuộc gọi, ứng dụng và sổ địa chỉ theo cách thủ công

Tại sao lại sử dụng các ứng dụng như Super Backup, khi bạn có tính năng sao lưu tự động từ Google hoặc từ nhà sản xuất.

Có một câu nói cổ của người Romania: "Những gì có trong tay không phải là dối trá".

Tôi đã thấy giai đoạn này với Google Photos, chỉ qua một đêm họ giới hạn không giới hạn mà còn các trường hợp khác trong đó dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp từ đám mây.

Bản sao lưu từ Google, Samsung, Xiaomi, v.v. là các giải pháp với lưu trữ đám mây, nghĩa là trong một máy tính khác, không phải của bạn.

Nếu danh bạ, SMS, lịch sử cuộc gọi và sổ địa chỉ của bạn quan trọng đối với bạn, tôi khuyên bạn nên sao lưu thủ công ngoài sao lưu tự động.

Hướng dẫn tương tự

Tìm hiểu thông tin bản quyền và sao lưu Windows
Tìm hiểu thông tin bản quyền và sao lưu Windows
Sao lưu phần mềm sao lưu đơn giản cho Windows
Sao lưu đơn giản - ứng dụng sao lưu Windows
Cách sao lưu WhatsApp trực tuyến để thay đổi hoặc đặt lại điện thoại của bạn
Cách sao lưu WhatsApp trực tuyến để thay đổi hoặc đặt lại điện thoại của bạn
miễn phí sao lưu tốt nhất - Aomei
AOMEI - chương trình sao lưu Windows miễn phí tốt nhất

Ứng dụng lịch sử cuộc gọi và lịch sử cuộc gọi Super Backup SMS - video hướng dẫn

Hướng dẫn liên quan


Về Cristian Cismaru

Tôi thích mọi thứ liên quan đến IT&C, tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và thông tin mà tôi tích lũy được hàng ngày.
Tìm hiểu khi bạn học!

Nhận xét

  1. Nicu Bordânc anh ấy nói

    Như bạn nói, tôi cũng thấy nó là ứng dụng sao lưu tốt nhất, nhân tiện, có một ứng dụng khác có thể chuyển cuộc gọi và tin nhắn từ thiết bị iOS sang Android.

Nói chuyện tâm

*