Cách cập nhật chương trình cơ sở cho SSD Corsair Force GT trên Windows7 - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho các bạn cách cập nhật firmware cho SSD Corsair Force GT, phương pháp này có thể được sử dụng trên hầu hết tất cả các SSD Corsair. Cập nhật firmware có thể mang lại hiệu suất cao cho các thành phần phần cứng, có thể kích hoạt các chức năng mới hoặc có thể khắc phục một số vấn đề nhỏ và sự không tương thích, hầu hết [Đọc thêm ...]