Thêm Dropbox hoặc các địa điểm khác trong trình đơn ngữ cảnh Gửi tới - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ thấy cách chúng ta có thể thêm các vị trí / thành phần mới trong danh mục "Gửi đến" (gửi đến) xuất hiện ở nhấp chuột phải trong menu ngữ cảnh cho bất kỳ tệp nào. Để làm rõ hơn tình huống sẽ hữu ích cho chúng tôi vì vậy tôi sẽ sử dụng Dropbox nổi tiếng Bỏ qua một phần quan trọng và tiện ích của Dropbox có một điều ... [Đọc thêm ...]