Cài đặt ứng dụng và Android trên PC - với Cửa hàng Play

Cài đặt ứng dụng và hệ thống Android trên PC - với Play Store Vẻ đẹp của máy tính cá nhân (PC) nằm ở tính linh hoạt - nghĩa là bạn có thể cài đặt bất kỳ hệ điều hành nào bạn muốn, miễn là bạn biết mình đang làm gì và lưu dữ liệu của mình trước đó. Tại sao Android không có trên PC (chính thức)? Hệ điều hành Android được xây dựng từ ý tưởng rằng nó sẽ phục vụ trên các thiết bị di động. ... [Đọc thêm ...]