ẩn hàng hải và bản đồ ứng dụng tốt nhất (cho các ngày nghỉ ở nước ngoài)

Ứng dụng và bản đồ điều hướng NGOẠI TUYẾN tốt nhất Ứng dụng điều hướng ngoại tuyến có nghĩa là gì? Ngoại tuyến có nghĩa là không có kết nối wifi hoặc dữ liệu di động. Thông thường các ứng dụng dẫn đường miễn phí (Google Maps, Waze) sử dụng kết nối internet để tải / cập nhật bản đồ, cấu hình hoặc định cấu hình lại tuyến đường. Trên Google Maps chẳng hạn, ngay cả khi [Đọc thêm ...]