Áp dụng cảnh báo qua điện thoại thời tiết với bão, bão, lũ lụt

Ứng dụng cảnh báo thời tiết đẩy trên điện thoại có bão, bão tuyết, lũ lụt Ứng dụng chính thức cảnh báo chúng tôi trực tiếp trên điện thoại bằng thông báo đẩy, khi một cơn bão, mưa xối xả đang đến gần, khi có điều kiện nắng nóng, lũ lụt và những người khác; chúng tôi cũng sẽ nhận được thông báo liên quan đến việc đóng cửa đường, thiên tai, khẩn cấp, v.v. Ứng dụng DSU mang lại cho chúng ta [Đọc thêm ...]