Ứng dụng nhắn tin Briar không có internet - dành cho các trường hợp chiến tranh - thảm họa - chống kiểm duyệt

Ứng dụng nhắn tin Briar không có internet Giới thiệu về hướng dẫn "Ứng dụng nhắn tin Briar không có internet" Trong video hướng dẫn Ứng dụng nhắn tin Briar không có internet, tôi giới thiệu ứng dụng nhắn tin NGOẠI TUYẾN Briar. Ứng dụng này hoạt động giống như một ứng dụng nhắn tin thông thường, nhưng được thiết kế để hoạt động mà không cần máy chủ trung tâm, ở chế độ P2P. ⁇ [Đọc thêm ...]