Microsoft thiết kế Chuột Đánh giá Bluetooth

Chuột Bluetooth của Microsoft Designer Tôi có một con chuột không dây mà tôi không hiểu rõ lắm; Thật không may, nó có một dongle hoặc bộ chuyển tiền khá lớn. Mô hình này là Microsoft Explorer Mini, một trong những con chuột đầu tiên sử dụng công nghệ Bluetrack. Công nghệ Công nghệ Bluetrack cải thiện độ chính xác của cảm biến và do đó cải thiện hành vi… [Đọc thêm ...]

Gesture, một chương trình mang lại cho chúng ta sự tiện lợi của cử chỉ chuột trong Windows Explorer - video hướng dẫn

Trong video hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày chương trình Gest, nó giúp chúng ta điều khiển Windows Explorer (Máy tính của tôi) rất thoải mái thông qua các cử chỉ chuột hay còn gọi là Mouse Gestures trong tiếng Anh. các cử chỉ ở đó sẽ phù hợp ở đây trong Gesture, mặc dù cử chỉ trong nhiều hơn… [Đọc thêm ...]