Gửi liên kết đến hình ảnh qua email

Tại sao bạn muốn ẩn một liên kết trong một hình ảnh được gửi qua email? Lý do chính tại sao chúng tôi muốn gửi một liên kết email ẩn dưới một hình ảnh là các liên kết đơn giản không hiển thị trong email. Gửi một liên kết trong ảnh qua email Mọi người không đọc email nữa, họ chỉ quét nhanh và cuối cùng nhìn vào ảnh, vì vậy một liên kết sẽ không được [Đọc thêm ...]