BeeWi bluetooth bóng, trắng điều khiển thông minh / màu thông qua Bluetooth

BeeWi Smart Bluetooth Bulb Danh mục những thứ thông minh không ngừng mở rộng. Nếu bây giờ chúng ta đã có bóng đèn và phụ kiện thông minh, chẳng bao lâu nữa, hầu hết các đối tượng sẽ được kết nối hoặc có thể được điều khiển không dây hoặc từ xa từ một khoảng cách xa. Phụ kiện thông minh sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta tự tổ chức. Các phụ kiện thông minh đảm bảo rằng chúng tôi phù hợp với [Đọc thêm ...]