Làm thế nào chúng ta có thể có hiệu quả làm cho video trong hậu quả

Xin chào, hôm nay chúng tôi sẽ xử lý các cách hiển thị video trong After Effects. Có rất nhiều cài đặt kết xuất được tạo ra một sự nhầm lẫn nhất định để khi chúng tôi muốn tạo một video đã chỉnh sửa, chúng tôi phải xem xét một số điều. Định dạng kết xuất mà tôi khuyên dùng trong After Effects là Quick Time. [Đọc thêm ...]