Chặn quyền truy cập vào các tệp Android cụ thể - thông minh mà không cần ứng dụng

Hướng dẫn Chặn quyền truy cập vào các tệp Android nhất định nói về điều gì? Trong hướng dẫn này (Chặn quyền truy cập vào một số tệp Android nhất định), tôi sẽ chỉ cho bạn một cách thông minh để chặn quyền truy cập vào một số tệp nhất định trên Android. Đây là một phương pháp rất đơn giản mà ai cũng có thể sử dụng, bằng cách này bạn sẽ làm cho tệp không thể nhận dạng được đối với hệ thống Android. Tại sao … [Đọc thêm ...]