Đa nhiệm thực sự trên điện thoại Samsung cũ hơn với Android - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, hôm nay mình rất vui vì đã lấy được chiếc điện thoại yêu thích của mình từ dịch vụ, đó là về chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note đã vĩnh viễn chết, nó không có dấu hiệu của sự sống, hoàn toàn là cục gạch. Làm sao tôi quên được? Thật đơn giản, tôi đã khôi phục một bản sao lưu từ cwm recovery và thế là xong. Trên thực tế, điện thoại có một lỗi đã biết (lỗi emmc), đây là một kiểu nhầm lẫn… [Đọc thêm ...]