IPhone hoặc iPad không cần màn hình ứng dụng ghi âm

Ghi lại màn hình iPhone hoặc iPad mà không có ứng dụng Thỉnh thoảng, vì những lý do khác nhau, chúng tôi cần đăng ký màn hình, trong trường hợp của chúng tôi trên iPhone hoặc iPad. Nếu cho Windows hoặc Android tôi chỉ cho bạn cách chụp ảnh màn hình, hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách ghi lại màn hình trên iPhone hoặc iPad, bằng tính năng gốc của iOS 11 .. Ghi lại màn hình iPhone hoặc iPad ... [Đọc thêm ...]