Chuyển sách kỹ thuật số thành một số loại sách âm thanh (trong xe hơi, trong tai nghe)

Biến sách kỹ thuật số thành một loại sách nói Nhiều người nói rằng không gì có thể so sánh được với việc đọc một cuốn sách thực. Tôi có thể nói rằng trải nghiệm hơi giống trên máy đọc sách điện tử, ngoại trừ có thể có mùi và tiếng sột soạt của giấy. Tôi nghĩ đó là những gì các học giả đã nói khi máy in ấn xuất hiện. Không có vấn đề gì, cuốn sách, nhưng không phải bất kỳ cuốn sách nào, bạn [Đọc thêm ...]