Bạn có thể leo lên trên youtube để bạn không ở mà không có kênh

Bạn có thể tải gì trên youtube để không bị hết kênh Bạn có thể tải gì trên youtube để không bị cạn kênh, vì chúng ta đã ở lại. Youtube có hơn một tỷ người dùng, trong đó hơn 10 triệu là người Romania. Người dùng này tải lên hàng nghìn video mới mỗi ngày, ít nhiều khác biệt. Các công ty truyền thông báo chí YouTube và họ báo chí những người sáng tạo… [Đọc thêm ...]