Internet di động, các ứng dụng của người tiêu dùng và giải quyết vấn đề

Internet di động, sử dụng ứng dụng và giải quyết vấn đề Internet di động không hề rẻ và ai cũng biết điều đó. Ngay cả khi các nhà cung cấp tạo ấn tượng rằng họ cung cấp internet không giới hạn, lưu lượng truy cập không giới hạn hoặc lưu lượng truy cập thưởng, thì đó không gì khác chính là tiếp thị. Sự thật là Internet di động rất đắt, bất kể nó có rẻ như thế nào trong quảng cáo. Đối với các gói dữ liệu trong… [Đọc thêm ...]