Chrome Remote Desktop, truy cập từ xa từ mọi hệ thống: Linux, Windows hoặc Mac OS X qua Google Chrome - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ xem cách chúng ta có thể truy cập máy tính từ xa chỉ bằng trình duyệt Google Chrome với tiện ích mở rộng Chrome Remote Desktop. Mọi thứ càng đơn giản càng tốt. Cả hai máy tính, máy tính truy cập cũng như máy tính muốn truy cập sẽ phải cài đặt trình duyệt Google Chrome với tiện ích mở rộng máy tính từ xa chrome. Truy cập… [Đọc thêm ...]