Bao nhiêu năng lượng như điện tử và chi phí cho chúng

Bao nhiêu năng lượng như điện tử và chi phí cho chúng
4.7 (50) 93.2%

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách xác định mức tiêu thụ năng lượng chính xác của các thiết bị tại nhà, để nhận ra bạn phải trả bao nhiêu cho sự xa xỉ được gọi là điện. Trên mỗi thiết bị, ở mặt sau có một nhãn với mức tiêu thụ năng lượng tối đa, thật không may, giá trị đó không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế và thông thường chúng ta quan tâm và thiết bị tiêu thụ bao nhiêu khi ở chế độ chờ. Ví dụ, để xác định một máy tính tiêu thụ bao nhiêu, chúng ta phải sử dụng thiết bị đo O O, có trên thị trường. Công cụ đo O O được cắm vào ổ cắm và máy tính có mức tiêu thụ mà chúng tôi muốn đo trong ổ cắm Công cụ đo O O sẽ hiển thị mức tiêu thụ hiện tại. Thiết bị đo mức tiêu thụ có thể có biến động lớn hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào năng lượng được PC hấp thụ từ mạng. Sau khi bạn tìm ra mức tiêu thụ hiện tại, nhân với số giờ mà PC sẽ được bắt đầu trong một tháng [Đọc thêm ...]