Sao chép văn bản chọn lọc từ Facebook sang Chrome trên điện thoại của bạn

Hướng dẫn Sao chép Chọn lọc Sao chép Video cho Facebook là gì? Trong video hướng dẫn này có tựa đề Sao chép văn bản có chọn lọc từ Facebook, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sao chép chỉ một vài từ hoặc dòng từ một bài đăng trên Facebook bằng trình duyệt Google Chrome. Hướng dẫn này dành cho những người chỉ sử dụng điện thoại di động của họ, vì trên máy tính để bàn, họ… [Đọc thêm ...]