Mã hóa cuộc hội thoại Whatsapp và Messenger

Mã hóa cuộc trò chuyện Whatsapp và Messenger Trạng thái mã hóa của cuộc trò chuyện trong ứng dụng. Hiện tại, tất cả các dịch vụ trò chuyện như: Whatsapp, Messenger, Hangouts, đều cung cấp cho chúng tôi các phương pháp mã hóa mà qua đó các cuộc trò chuyện của chúng tôi được bảo vệ khỏi con mắt của các bên thứ ba. Mã hóa này có nghĩa là gì? Mã hóa và giải mã là các kỹ thuật mà văn bản hoặc dữ liệu… [Đọc thêm ...]

AxCrypt, chương trình mã hóa nhanh và rất an toàn cho các tệp hoặc tài liệu - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn hôm nay mình sẽ trình bày về AxCrypt, một chương trình mà chúng ta có thể mã hóa (mật khẩu) bất kỳ tập tin, tài liệu hoặc thư mục nào để bảo mật tối đa. được viết chính xác, vì bất kỳ người dùng nào cũng có thể hiểu cách hoạt động và có thể mã hóa nhanh chóng… [Đọc thêm ...]