Mã hóa cuộc hội thoại Whatsapp và Messenger

Mã hóa cuộc trò chuyện Whatsapp và Messenger Trạng thái mã hóa của cuộc trò chuyện trong ứng dụng. Hiện tại, tất cả các dịch vụ trò chuyện như: Whatsapp, Messenger, Hangouts, đều cung cấp cho chúng tôi các phương pháp mã hóa mà qua đó các cuộc trò chuyện của chúng tôi được bảo vệ khỏi con mắt của các bên thứ ba. Mã hóa này có nghĩa là gì? Mã hóa và giải mã là các kỹ thuật mà văn bản hoặc dữ liệu… [Đọc thêm ...]

Làm thế nào để mã hóa một phân vùng hoặc một thanh USB với BitLocker - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn này, bạn sẽ thấy cách sử dụng tùy chọn BitLocker trong windows 7 hoặc windows vista để mã hóa các phân vùng, bằng tiếng Rumani, chúng ta có thể đặt mật khẩu cho một phân vùng hoặc cách đặt mật khẩu trên một phân vùng để những người tò mò có thể không. còn đặt mũi của bạn. Một vài năm trước, một số quan chức Anh đã làm mất sổ ghi chép của họ, họ đã [Đọc thêm ...]