Cryptolocker như khử trùng phòng ngừa và phục hồi các file như ransomware nhiễm

Cryptolocker như khử trùng phòng ngừa và phục hồi các file như ransomware nhiễm
4.1 (221) 82.08%

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về nhiễm trùng ransomware có tên là CryptoLocker. Cụ thể, chúng tôi sẽ xem cách khử trùng máy tính bị nhiễm CryptoLocker, cách ngăn chặn lây nhiễm với phần mềm ransomware này và cách khôi phục các tệp bị nhiễm CryptoLocker. CryptoLocker làm gì? Như tôi đã nói trước đây, loại nhiễm trùng này là một phần của lớp ransomware và một khi đã bị nhiễm CryptoLocker, nó sẽ quét và mã hóa các tệp từ máy tính của bạn. Các tập tin được mã hóa là: * .odt, * .ods, * .odp, * .odm, * .odc, * .odb, * .doc, * .docx, * .docm, * .wps, *. xls, * .xlsx, * .xlsm, * .xlsb, * .xlk, * .ppt, * .pptx, * .pptm, * .mdb, * .accdb, * .pst, * .dwg, * .dxf, * .dxg, * .wpd, * .rtf, * .wb2, * .mdf, * .dbf, * .sheet, * .pdd, * .pdf, * .eps, * .ai, * .indd, *. cdr, * .jpg, * .jpe, * .jpg, * .dng, * .3fr, * .arw, * .srf, * .sr2, * .bay, * .crw, * .cr2, * .dcr, * .kdc, * .erf, * .mef, * .mrw, * .nef, * .nrw, * .orf, * .raf, * .raw, * .rwl, * .rw2, * .r3d, *. ptx, * .pef, * .srw, * .x3f, * .der, ... [Đọc thêm ...]