Làm thế nào để bạn kích hoạt chuyển vùng và dữ liệu ở nước ngoài trên Orange Vodafone và Telekom

Làm cách nào để kích hoạt chuyển vùng và dữ liệu ở nước ngoài trên Orange Vodafone và Telekom Chuyển vùng là gì? Chuyển vùng đề cập đến việc sử dụng điện thoại ở các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi đăng ký kết thúc. Mạng chuyển vùng ở các quốc gia khác được sử dụng và có thể phải trả thêm phí. Ý tôi là, nhiều người Rumani hơn, rơi ra khỏi đất nước với điện thoại và thuê bao của bạn ... [Đọc thêm ...]