Thêm Dropbox hoặc các địa điểm khác trong trình đơn ngữ cảnh Gửi tới - video hướng dẫn

Thêm Dropbox hoặc các địa điểm khác trong trình đơn ngữ cảnh Gửi tới - video hướng dẫn
4.9 (8) 97.5%

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ thấy cách chúng ta có thể thêm các vị trí / thành phần mới trong danh mục "Gửi đến" (gửi đến) xuất hiện ở nhấp chuột phải trong menu ngữ cảnh cho bất kỳ tệp nào. Để làm rõ hơn tình huống sẽ hữu ích với chúng tôi, tôi sẽ sử dụng Dropbox nổi tiếng. Bỏ qua một phần quan trọng và tính hữu dụng của Dropbox, tuy nhiên, có một điều khó chịu đối với nhiều người dùng. Nếu bạn có một hoặc nhiều tệp trên máy tính để bàn hoặc bất cứ nơi nào trên PC và bạn muốn gửi các tệp đó đến Dropbox rất nhanh bằng cách nhấp chuột phải và Gửi đến> Dropbox, bạn sẽ không thể làm điều này vì Dropbox không tích hợp với menu ngữ cảnh trừ khi bạn ở trong thư mục Dropbox. Sẽ không dễ dàng hơn nhiều nếu nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp nào và chọn Gửi đến> Dropbox? Vâng, đây là những gì chúng ta sẽ thấy trong hướng dẫn hôm nay, làm thế nào chúng ta có thể thêm Dropbox trong menu Gửi đến. Đây chỉ là một ví dụ và với phương pháp được trình bày trong hướng dẫn mạnh mẽ ... [Đọc thêm ...]