Cài đặt bảo mật màu cam

Cài đặt màu cam để bảo vệ dữ liệu cá nhân Các cài đặt mới đã xuất hiện trong tài khoản Orange. Cài đặt màu cam để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cài đặt cho phép chúng tôi đồng ý hoặc không đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân. Đó là một điều tốt, đặc biệt là đối với những người không muốn nhận tất cả các loại cuộc gọi và tin nhắn văn bản từ… [Đọc thêm ...]