23 thêm GB trên Dropbox, bên cạnh những không gian mà chúng tôi đã - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ thấy những gì chúng ta có thể làm để có được 23 GB dung lượng lưu trữ miễn phí cho tài khoản Dropbox của mình ngay cả khi chúng ta đã là người dùng dịch vụ này hoặc chúng ta muốn trở thành người dùng. Chúng tôi chỉ có thể nhận được 23 GB dung lượng lưu trữ cho Dropbox nếu chúng tôi sở hữu điện thoại thông minh Android! Như một lời giới thiệu, HTC và Dropbox có một ... [Đọc thêm ...]