Làm sạch và sắp xếp menu Start trong Windows 7, XP và Vista - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về cách thức hoạt động của menu Start trong Windows XP, Vista hoặc 7 và cách chúng ta sắp xếp các ứng dụng trong menu Start để sử dụng tốt hơn và khởi chạy nhanh hơn. Tất cả chúng ta đều biết rằng bất kể phiên bản Windows nào được sử dụng, trong menu Bắt đầu, chúng tôi tìm thấy tất cả các ứng dụng được cài đặt theo thời gian. Nếu chúng ta có nhiều [Đọc thêm ...]