Chế độ tối Enable Youtube và các tài liệu thiết kế giao diện mới

Kích hoạt chế độ tối Youtube Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ xem cách thiết lập nền đen cho Youtube. Chúng tôi sẽ bật Chế độ tối mà không sử dụng tiện ích mở rộng hoặc tiện ích bổ sung của trình duyệt. Trên trình duyệt nào chuyển sang Chế độ tối Chế độ tối, youtube có thể được kích hoạt trên các trình duyệt Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox. Chức năng đặc biệt [Đọc thêm ...]