Tạo thẻ ảo cho các khoản thanh toán không rõ ràng - thẻ ngân hàng sử dụng một lần

Tạo thẻ ảo cho các khoản thanh toán nghi ngờ Video này hướng dẫn về điều gì? Tạo thẻ ảo cho các khoản thanh toán nghi ngờ? Trong video hướng dẫn "Tạo thẻ ảo cho các khoản thanh toán không rõ ràng", tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo thẻ ngân hàng ảo và tài khoản với IBAN Romania ở Lei và thậm chí bằng Euro, miễn phí và không cần đến ngân hàng. Thẻ ảo có thể là… [Đọc thêm ...]