IPhone hoặc iPad không cần màn hình ứng dụng ghi âm

Ghi màn hình iPhone hoặc iPad mà không có ứng dụng Đôi khi, vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi cần ghi lại màn hình, trong trường hợp của chúng tôi là trên iPhone hoặc iPad. Nếu đối với Windows hoặc Android, tôi đã hướng dẫn bạn cách chụp ảnh màn hình thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách quay màn hình trên iPhone hoặc iPad, thông qua một chức năng gốc trong iOS 11. Quay màn hình iPhone hoặc iPad… [Đọc thêm ...]