Làm thế nào để cài đặt đúng của Windows 8 (Phần 2-a) - Video Tutorial

Làm thế nào để cài đặt đúng của Windows 8 (Phần 2-a) - Video Tutorial
4.4 (19) 88.42%

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ xem cách cài đặt hệ điều hành Windows 8. Nếu lần trước chúng ta đã nói về việc tải xuống và cách tạo USB hoặc DVD có thể khởi động, hôm nay chúng ta sẽ xem cách cài đặt hệ điều hành mới nhất từ ​​Microsoft. Trong phần đầu tiên của quá trình cài đặt, mọi thứ chỉ như chúng ta biết từ khi cài đặt Windows 7, Windows 8 sẽ tạo một phân vùng 350 MB cho hệ thống dựa trên Wndows 7 giúp chúng ta trở thành một trong những 150 MB duy nhất. Phân vùng 350 MB (Phân vùng hệ thống) không bắt buộc nhưng được yêu cầu nếu bạn muốn sử dụng BitLocker Drive Encrip hoặc các tính năng khác của hệ điều hành. Trong phần thứ hai của quá trình cài đặt, chúng tôi có khả năng thay đổi chủ đề Windows từ trình hướng dẫn cài đặt, để đặt tên cho PC, để kích hoạt hoặc dừng một số tính năng của hệ điều hành như: báo cáo khác nhau, cập nhật tự động cho cửa sổ, tự động tìm kiếm trình điều khiển và ứng dụng cho thiết bị mới, ... [Đọc thêm ...]