Split PDF và Hợp nhất, tham gia hoặc giúp chúng tôi thoát ra khỏi hoặc sắp xếp lại PDF - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một chương trình mã nguồn mở tuyệt vời, nó được gọi là PDF Split and Merge và nó giúp chúng ta dán, giải nén và sắp xếp lại các tệp PDF. Việc dán hai tệp PDF chưa bao giờ dễ dàng hơn hay chỉ sử dụng các trang chúng ta cần để tạo tệp PDF mới (định dạng tài liệu di động). Các tệp PDF đã có kinh nghiệm [Đọc thêm ...]