Vault Gallery, Bảo mật và ẩn ảnh cá nhân từ điện thoại của bạn

Thư viện Vault, phân tích cú pháp và ẩn ảnh riêng tư khỏi điện thoại của bạn - Ứng dụng Android Ngày nay, khi quyền riêng tư gần như không còn, rất khó để giữ dữ liệu riêng tư của bạn khỏi con mắt tò mò của đám mây hoặc hàng xóm. Giả sử bạn chụp ảnh bằng điện thoại khi bạn ở trong một khung cảnh thân mật. Hình ảnh được lưu trong bộ nhớ ... [Đọc thêm ...]