Nvidia Max Frame Rate cài đặt mới cho điều khiển FPS

Hướng dẫn cài đặt Tốc độ khung hình tối đa Nvidia mới nói về điều gì? Cài đặt mới Nvidia Max Frame Rate là một tùy chọn cho phép người dùng có thẻ video chip video của nhà sản xuất chip đồ họa nổi tiếng cho trò chơi và không chỉ, tăng, giảm hoặc thậm chí giới hạn số khung hình mỗi giây trong trò chơi . Tại sao lại giới hạn người dùng… [Đọc thêm ...]