Làm thế nào để viết được có dấu của Windows 10 với bàn phím quốc tế

Cách viết dấu phụ trên Windows 10 Nếu bạn nói tiếng Rumani, bạn nên sử dụng các dấu phụ như: ăâțțî; Nhưng khi chúng ta sử dụng bàn phím QWERTY tiêu chuẩn, việc viết các dấu phụ không dễ dàng như vậy, bởi vì hệ điều hành mặc định là bàn phím Rumani tiêu chuẩn, điều này làm hỏng vị trí của các phím ở bên phải. Giải pháp là chọn… [Đọc thêm ...]