Xóa ROOT điện thoại Android của bạn hoặc tháo mái nhà

Unroot Android hoặc xóa ROOT khỏi điện thoại của bạn Trong video hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách gỡ bỏ Android hoặc cách xóa ROOT khỏi điện thoại của bạn, sau khi chúng ta đã sử dụng và không cần nó nữa. ROOT là gì và tại sao chúng tôi muốn xóa nó? Trong hướng dẫn này, tôi đã chỉ cho bạn cách root mà không cần PC và ở đó tôi cũng giải thích chính xác root là gì. Thông thường, nếu nó… [Đọc thêm ...]