Nội dung hàng hóa 7 trong Google Chrome mà bạn không biết

7 công cụ vận chuyển trong Google Chrome Trình duyệt web là gì? Trình duyệt web là một ứng dụng biết cách mở các trang html, tập lệnh, hình ảnh, có thể chạy video, v.v. Có thể nói, trình duyệt web là ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên nền tảng máy tính để bàn, nơi chúng tôi không có các ứng dụng dành riêng cho Youtube, Facebook, v.v. Trình duyệt là ... [Đọc thêm ...]