Cách tải xuống hình ảnh, video và dữ liệu khác từ Apple iCloud

Cách tải xuống ảnh, video và các dữ liệu khác từ Apple iCloud Joy cho tất cả mọi người có iPhone hoặc iPad. Apple cho phép chúng tôi tải dữ liệu chúng tôi đã thu thập theo thời gian lên máy chủ của họ trong Apple iCloud. Các phần tốt của GDPR Tuân theo các quy định mới của Châu Âu, Apple cung cấp cho chúng tôi một trang để chúng tôi có thể tải xuống dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập theo thời gian… [Đọc thêm ...]