menu Options phát triển trong bí mật Android

Tùy chọn nhà phát triển hoặc Tùy chọn Nhà phát triển là một menu Android bí mật có thể được đưa vào cuộc sống bằng cách nhấn 5 lần vào "số bản dựng", sẽ tìm thấy menu "Giới thiệu về điện thoại" hoặc "Giới thiệu về điện thoại" trong cài đặt điện thoại Android của bạn. Tùy chọn nhà phát triển hoặc Tùy chọn nhà phát triển bằng tiếng Anh, là các tùy chọn mà nhà phát triển sử dụng trong khi ... [Đọc thêm ...]