Gỡ cài đặt các ứng dụng hệ thống dựa trên root

Gỡ cài đặt các ứng dụng hệ thống không cần root có nghĩa là gì? Ứng dụng hệ thống là những ứng dụng được cài đặt sẵn trong điện thoại của bạn và không thể gỡ cài đặt dễ dàng. Gỡ cài đặt các ứng dụng hệ thống không cần root là cần thiết vì việc root vi phạm các điều khoản và điều kiện bảo hành, vì vậy nếu root điện thoại, bạn có thể gặp sự cố [Đọc thêm ...]